קטלוג חומרים

אורן סדוק עם פאזות

אורן סדוק עם פאזות

אלון רכבות גס

אלון רכבות גס

אורן צריפים ממוחזר

אורן צריפים ממוחזר

אלון חביות ויסקי

אלון חביות ויסקי

ארץ ישראלי Deck אורן

ארץ ישראלי Deck אורן

אורן צריפים ארץ ישראלי

אורן צריפים ארץ ישראלי

אורן אסם ישן

אורן אסם ישן

אורן צרוב שמש אפרפר

אורן צרוב שמש אפרפר

כוורות דבורים

כוורות דבורים

עץ לבן ממוחזר

עץ לבן ממוחזר

אלון חביות יין אדום

אלון חביות יין אדום

אלון רציפי רכבות

אלון רציפי רכבות